Strefa Akcjonariusza / Inwestora

Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Distance S.A. Spółka Akcyjna z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.).

 
To Top